HPC Hydraulics

Privacy beleid

Privacybeleid van HPC-Hydraulics

Het privacybeleid wordt ook wel “Privacybeleid” of “Privacybeleid” genoemd. Dit is een gedragscode die de verwerking van uw persoonsgegevens door HPC-Hydraulics regelt. Door uw persoonlijke gegevens op het domein www.hpc-hydraulics.com in te dienen, gaat u akkoord met deze verklaring inzake gegevensbescherming en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de daarin opgenomen bepalingen en met de verwerking van uw gegevens.

Inhoud

HPC-Hydraulics heeft alle pagina’s op deze website met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat ze vrij zijn van fouten HPC-Hydraulics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de verstrekte informatie of van ander gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik daarvan.

Hieronder vallen uitdrukkelijk fouten in informatie die afkomstig is van externe partners (“derden”) en op deze website wordt gepubliceerd. Verder aanvaardt HPC-Hydraulics geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van technische storingen, waardoor de pagina’s op een bepaald moment of binnen een bepaalde tijd niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle genoemde percentages, kosten en prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen niet aan rechten worden ontleend.

Wij hebben het verstrekte beeld- en videomateriaal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, met inachtneming van de respectievelijke eigendomsrechten. Als u echter van mening bent dat de afbeeldingen en/of videobeelden onrechtmatig zijn verkregen, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@hpc-hydraulics.com  Wij zullen dan passende afspraken maken of het aantoonbaar onrechtmatig verkregen beeld- en/of videomateriaal verwijderen.

Duur van verwerking

De persoonsgegevens worden door HPC-Hydraulics bewaard en verwerkt zolang als nodig is om het doel van de verwerking te realiseren.

Uw rechten

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens moeten de persoonlijke informatie die van een persoon wordt verzameld, te allen tijde voor hen zichtbaar zijn. Daarnaast moet de informatie aangepast, aangevuld, verwijderd en geblokkeerd kunnen worden.

Als de informatie onjuist is, is dat een rechtmatige reden om deze te wijzigen. Ook indien de gegevens onvolledig, onvoldoende of niet strikt noodzakelijk zijn voor de vervulling van het doel of in strijd met de wettelijke bepalingen, moet HPC-Hydraulics de wijziging van de gegevens toestaan.

Wijziging van persoonsgegevens kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar HPC-Hydraulics (info@hpc-hydraulics) HPC-Hydraulics voert de gegevenswijzigingen door binnen een termijn van maximaal vier weken.

U erkent dat als u weigert persoonsgegevens te verstrekken of te verzoeken om beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijk niet door HPC-Hydraulics worden geleverd.

Daarnaast heeft u altijd het recht om zonder opgaaf van reden bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (nieuwsbrief).

We onderwerpen uw gegevens niet aan geautomatiseerde beslissingen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

HPC-Hydraulics beveiligt persoonsgegevens door gebruik te maken van afgeschermde websites (https).

HPC-Hydraulics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit onjuist of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalyse-service Google Analytics, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computers van websitebezoekers worden geplaatst) om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De anonieme informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website wordt doorgestuurd naar Google en door Google opgeslagen op servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om te verzamelen en op te slaan hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-eigenaar (HPC-Hydraulics) en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden ter beschikking stellen als Google hiertoe wettelijk verplicht is of als deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere informatie waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. door de juiste instellingen in uw browser te maken. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. door de juiste instellingen in uw browser te maken. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Vragen over dit privacybeleid

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@hpc-hydraulics.com

Welkom

U dient in te loggen om producten te bestellen of handleidingen te raadplegen.

Inloggen